Actueel

02.01.2018

Inspectie SZW controleert PSA

De aanpak van werkdruk en het voorkomen van een te hoge belasting is een speerpunt.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt veroorzaakt door te hoge werkdruk, agressie en geweld door derden en ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. PSA kan leiden tot fysieke en psychische gezondheidsklachten.

Ruim een derde van het arbeidsgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Meer dan de helft van de mensen, die vanwege een arbeidsbeperking gebruik maken van een uitkering, kampt met psychische problemen.

Bij inspecties op PSA bleek het afgelopen jaar dat geïnspecteerde organisaties in diverse sectoren meer kunnen én moeten doen aan het voorkomen van werkstress. De inspectie SZW gaat daarom in gesprek met branchepartijen en bestuurders om hen aan te zetten tot een aanpak van werkdruk. Hierin trekt daarbij samen met andere Inspectiediensten op. Bijvoorbeeld met de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid bij (jeugd)gevangenissen.

Als beoogd resultaat in 2018 is in het jaarplan van Inspectie SZW genoteerd:

  1. Geïnspecteerde bedrijven en instellingen met een hoog risico op PSA geven vaker of beter aandacht aan het voorkomen van te hoge psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag). Dat komt tot uiting in meer aandacht voor PSA in het arbobeleid, RI&E’s en plannen van aanpak. Vaker of beter aandacht beoogt minder arbeidsuitval als gevolg van PSA.
  2. Er is meer samenwerking tussen de beroepsgroepen die werkzaam zijn bij de preventie van PSA.
  3. Er volgen initiatieven om de re-integratie van mensen met psychische problematiek te verbeteren door effectievere samenwerking tussen zorg, onderwijs en de uitvoerders binnen het stelsel van Werk en Inkomen.

Wat betreft het thema Arbozorg, zal de aandacht uitgaan naar de invulling en toepassing van de nieuwe arbozorgverplichtingen in de Arbowet sinds 1 juli 2017.

Een goed arbozorgbeleid beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf en is preventief bij ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsuitval. In 2016 was er sprake van een hoog aantal beroepsgebonden klachten en beroepsziekten en een hoger aantal ernstige ongevallen. Dit is voor de Inspectie aanleiding de aandacht voor preventie te verschuiven naar het versterken van de veiligheids- en gezondheidscultuur en de intrinsieke motivatie om gezond en veilig te werken.

Contact informatie
Actueel | :
20.07.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 9% van de winst in de zakelijke dienstverlening samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
16.07.2018

Nieuwe ESF-ronde in november 2018

Bedrijven en instellingen krijgen weer de kans een subsidieaanvraag in te dienen.

16.07.2018

Vitaliteit in de Tour

Wielrennen is een prachtige sport, maar ook loodzwaar. Hoe gaan profs hiermee om?