Actueel

18.12.2017

Organisatiedoelen voor gezondheid en welzijn 2018?

Hoewel er nauwelijks formele doelen voor zijn, maken werkgevers zich wel degelijk zorgen over het welzijn van medewerkers.

De meerderheid (62%) geeft aan dat stress op de werkvloer is geïdentificeerd als het grootste knelpunt binnen de organisatie. Bovendien maakt ruim een kwart (26%) zich zorgen over medewerkers die te weinig bewegen voor, tijdens en na het werk.

Twee van elke drie werkgevers heeft geen aparte doelstellingen voor gezondheid en welzijn van de medewerkers. Acht op elke tien werkgevers heeft ook geen formele gezondheids- en welzijnsstrategie, ondanks de grote hoeveelheid stress op de werkvloer. En een op elke zes bedrijven weet niet wat ze uitgeven aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Die ze overigens wel belangrijk vinden voor het welzijn van de mensen en de aantrekkelijkheid als werkgever. Dat blijkt uit de ‘2017 Benefits Trends Survey’ van Willis Towers Watson.

Gezondheid is topprioriteit
Daarnaast is bijna de helft (46%) van de werkgevers zich ervan bewust dat secundaire arbeidsvoorwaarden helpen om de aantrekkingskracht en het behoud van personeel te verbeteren. 80 Procent is dan ook van plan om binnen drie jaar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen op maat aan te bieden die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie in de war on talent. Daar is ook behoefte aan, want ruim de helft (55%) van de medewerkers noemt de eigen gezondheid een topprioriteit. En bijna driekwart vindt gezondheidsprogramma’s belangrijker dan een goed pensioen. Toch vindt maar 34 procent van de werkenden dat het bedrijf een gezonde werkomgeving bevordert.

Arbeidsvoorwaarden zijn ook organisatiedoelen
Lex Moerings, Head of Health & Benefits bij Willis Towers Watson Nederland, ziet dat gezondheid en het welzijn van medewerkers een steeds hogere plek krijgen op de agenda van de directie. “Bedrijven zien steeds meer in hoe belangrijk goede en concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Er zijn duidelijke verbanden tussen een goed gezondheidsprogramma en minder afwezigheid, een betere personeelsretentie en een hogere productiviteit. Het is goed om te zien dat zoveel bedrijven van plan zijn om hun strategie omtrent arbeidsvoorwaarden te gaan uitlijnen met hun organisatiedoelstellingen, en om voorzieningen op maat te gaan aanbieden. Desondanks lijken veel bedrijven die ambitie niet te gaan waarmaken, omdat de strategische sturing en kennis ontbreekt.”

Wat zijn uw organisatievoornemens op het gebied van gezondheid en welzijn? Welke KPI’s horen daar bij en mag Holland Fit een voorstel doen om dit te bereiken? Stuur een bericht naar info@hollandfit.nl o.v.v. Vitaliteitvoorstel 2018.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.