Actueel

05.12.2017

Individuele vitaliteittrajecten: bewezen effectief

"Blended gezondheidsbevordering" op de werkvloer leidt tot gedragsverandering.

Als bedrijven hun medewerkers een gecombineerd leefstijlprogramma aanbieden, zouden deze medewerkers gezonder gaan leven, meer gewicht verliezen, mentaal fitter worden en daardoor dus minder ziek worden. "Blended gezondheidsbevordering" op de werkvloer is het meest effectief: een combinatie van vitaliteitinterventies en motiverende gesprekken. Van belang is dat dit individuele trajecten zijn met ondersteuning van professionals.

Dat zegt bedrijfsarts en wetenschappelijk onderzoekster Tessa Kouwenhoven-Pasmooij van het Erasmus MC, die onderzoek deed naar de gezondheid van medewerkers.

Direct naar: vitaliteittraining en -trajecten en resultaten

Kouwenhoven, die werkzaam is bij de Arbodienst van het Erasmus MC, implementeerde een gecombineerd leefstijlprogramma en testte het effect onder andere bij medewerkers van de Nationale Politie, Defensie en het Erasmus MC. Ze deed dat in samenwerking met de afdeling Epidemiologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) en het Centrum Gezond Gewicht.

In de studie vergeleek de onderzoekster twee groepen medewerkers, bestaande uit totaal 500 mensen, die allemaal risico liepen op chronische ziekte door overgewicht, roken, ongezonde voeding, slecht slapen, te weinig bewegen of een combinatie hiervan.

Eén groep volgde zelfstandig een online leefstijlprogramma, dat met een leefstijladvies op maat kwam na de invoering van de persoonlijke gegevens van elke deelnemer. De tweede groep volgde hetzelfde programma, maar dan met de hulp van een coach, die de deelnemers hielp om fitter te worden op fysiek en mentaal gebied.

Uit de studie bleek dat de combinatie van het leefstijlprogramma en de motiverende gesprekken het beste resultaat boekte. De deelnemers van beide groepen vertoonden na een jaar gezonder gedrag, maar wanneer ze ook coaching kregen, lag dat percentage hoger en nam ook het gewicht af.

Van Kouwenhoven is van mening dat als bedrijven gecombineerde gezondheidsprogramma’s op de werkvloer aanbieden, ziekteverzuim kan worden teruggedrongen. "Organisaties zijn gebaat bij een goede inzetbaarheid van hun medewerkers. De medewerker profiteert van een fitter gevoel tijdens zijn werk, maar zeker ook daarbuiten", aldus de onderzoekster.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.