Actueel

22.11.2017

Top 5 prioriteiten volgens HR

Duurzame inzetbaarheid voert voor het 5e jaar de lijst van belangrijkste HR-items aan, blijkt uit de ledenenquête van AWVN.

Stijgers zijn leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. Dalers zijn roosters en arbeidstijden, ziekteverzuim en re-integratie en de P&D-cyclus. Toch wil meer dan de helft de plannings- en developmentcyclus anders inrichten met meer aandacht voor talentinzet en -ontwikkeling.

Sinds 2014 staat duurzame inzetbaarheid op de eerste plaats (53%) gevolgd door strategische personeelsplanning met 46 procent. Nieuw in de top vijf zijn ‘leiderschapsontwikkeling’ en ‘digitalisering HR-systemen’ op een gedeelde derde plaats. Daarna werving en selectie en tot slot ‘eigen regie medewerkers over werk en loopbaan’ met 24 procent. Een opvallende stijger buiten de top vijf is HR-analytics van 7 procent in 2016 naar 18 procent in 2017.

Vooruitkijkend tot en met 2019 stellen de respondenten dat duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en leiderschapsontwikkeling prioriteiten blijven. Verwacht wordt dat het stimuleren van eigen regie van medewerkers steeds meer aandacht krijgt en verder stijgt. Het belang van gezondheid en vitaliteit als pijler neemt, na een korte afname, opnieuw toe. De ingezette daling van het belang van ziekteverzuim en re-integratie zet verder door.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.