Actueel

26.09.2017

Meer medewerkers met burn-out naar bedrijfsarts

Het aantal mensen dat zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts meldt, neemt toe.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Het aantal mensen dat zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts meldt, neemt toe. Dit blijkt uit de publicatie ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
In 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen.

Cijfers
In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Na psychische beroepsziekten worden aandoeningen van het bewegingsapparaat (27%) en van het gehoor (22%) vaak gemeld. Jaarlijks lopen 0,2 tot 3,2 procent van alle medewerkers een beroepsziekte op.

Verzuim
Medewerkers die zich vanwege een beroepsziekte ziek melden, verzuimen gemiddeld 31 dagen per jaar: ruim vijf keer zo veel als de 6 dagen die een medewerker zonder beroepsziekte jaarlijks verzuimt.

Sectoren
De vijf economische sectoren met de meeste beroepsziekten zijn bouwnijverheid, vervoer & opslag, financiële dienstverlening, industrie en gezondheidszorg.

Ministerie SZW
‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Kerncijfers zijn bedoeld voor organisaties en professionals die beleid en preventie op het gebied van beroepsziekten als aandachtsgebied hebben, zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienstverlening en gezondheidszorg.

Kerncijfers 2017 (PDF)

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.