Actueel

29.08.2017

Werk-privébalans voor mannen ook lastig

Het vooroordeel wil dat vooral werkende moeders het lastig vinden om een balans te vinden tussen werk en privé.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mannen hier net zo goed mee worstelen.

Voor het onderzoek dat deze zomer werd gepubliceerd door de American Psychological Association werd gekeken naar eerdere studies waarin in totaal 250.000 proefpersonen werden gevolgd.

Werk-privébalans
Onderzoeker Kristen Shockley van de University of Georgia zegt dat de onderzoekers weinig verschil zagen tussen de mate waarin mannen en vrouwen aangaven dat werk en privé met elkaar botsen.

“Dat gaat in tegen de algemene perceptie. Onze gedachten hierover worden gevormd door de manier waarop over dit probleem wordt bericht. Vrouwen horen dat andere vrouwen worstelen met dit probleem, en verwachten daardoor dat ze zelf ook problemen zullen ondervinden met hun werk-privébalans. Het is bovendien meer geaccepteerd wanneer vrouwen hierover praten dan wanneer mannen dat doen.”

Minder mannelijk
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat mannen denken dat ze als minder mannelijk worden gezien wanneer ze uitspreken dat ze het moeilijk vinden om hun werk te combineren met hun gezinsleven. Ook vrezen zij dat dit hun carrière negatief beïnvloedt.

In onderzoeken waarin ze zich anoniem kunnen uitspreken, geven mannen net zo vaak als vrouwen aan dat het niet meevalt om alle ballen in de lucht te houden. Mannen van wie de vrouw ook werkt, geven iets vaker aan dat het gezinsleven botst met het werk dan mannen die de enige kostwinner zijn.

De onderzoekers vinden dat maatregelen om de werk-privébalans te verbeteren daarom op vrouwen én mannen gericht moeten zijn.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.