Actueel

30.08.2017

Onbenut arbeidspotentieel: 732.000 voltijdsbanen

Nederlanders horen tot de Europeanen die het minst aantal uren werken. 

Alleen in Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland zijn er minder voltijdsbanen. Bijna twee derde van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar had vorig jaar betaald werk. Daarmee behoort de arbeidsparticipatie in ons land tot de hoogste van Europa. Wanneer het aantal gewerkte uren wordt meegewogen, staat Nederland daarentegen bijna onderaan, blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Dat komt doordat Nederlanders vaker dan bijna wie dan ook, in deeltijd werken. Driekwart van de vrouwen en een kwart van de mannen werkt minder dan veertig uur per week. Het gemiddelde voor de gehele beroepsbevolking komt op slechts iets meer dan een halve baan.

Onbenut arbeidspotentieel
Veel werkenden kiezen zelf voor een parttimebaan. Maar Nederland telde vorig jaar iets meer dan een half miljoen mensen die minder uren werkten dan dat zij eigenlijk zouden willen. En zij tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken die het CBS maandelijks publiceert.

Eén miljoen mensen stond vorig jaar ongewild helemaal langs de zijlijn. Ongeveer de helft van hen stond officieel te boek als werkloos. Alleen wie actief op zoek is naar een baan en op korte termijn beschikbaar is, voldoet aan normen die daar internationaal voor zijn afgesproken.

Om het onbenut arbeidspotentieel nauwkeuriger in kaart te brengen, heeft het CBS ook mensen meegeteld die wel willen werken, maar niet aan de werkloosheidsnormen voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij door ziekte niet direct beschikbaar zijn, nog een studie aan het afronden zijn of al zo lang thuis zitten dat zij de hoop om werk te vinden hebben opgegeven. Ook is gekeken naar degenen die een baan hebben maar graag meer uren zouden werken.

732.000 voltijdsbanen
Wanneer alle uren die deze ruim 1,5 miljoen mensen (extra) zouden willen werken bij elkaar worden opgeteld, is dat genoeg voor 732.000 voltijdsbanen. Dat komt neer op 5,7 procent van de beroepsbevolking. Het onbenut arbeidspotentieel in uren is bij mannen en vrouwen ongeveer even groot. Vrouwen spreken vaker dan mannen de wens uit meer te gaan werken, maar het aantal uren dat zij er gemiddeld bij willen krijgen, ligt wel lager.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.