Actueel

24.08.2017

Gezondheidsraad: nieuwe richtlijnen bewegen

Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

In Nederland bestaan momenteel drie normen voor bewegen, maar die zijn gedateerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad daarom gevraagd hier nieuwe wetenschappelijke inzichten te bundelen en te verwerken in één nieuwe richtlijn.

Volwassenen en ouderen zouden minstens tweeënhalf uur per week matig of zwaar intensief moeten bewegen en minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen, zegt de Gezondheidsraad. Omdat uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten op de gezondheid toenemen als mensen meer bewegen, is het devies: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Daarbij geldt het advies om veel stilzitten te voorkomen. Bekijk de infographic van de Gezondheidsraad.

Die nieuwe geadviseerde richtlijn verschilt weinig van de drie oude normen. Wel spreekt de Gezondheidsraad niet meer van een beweegadvies per dag, maar is het advies er per week, verspreid over verschillende dagen.

De raad onderscheid vier niveaus van beweging:

  • Zitten: tv kijken, werken achter een beeldscherm
  • Licht intensief: muziek maken, afwassen
  • Matig intensief: wandelen, fietsen
  • Zwaar intensief: hardlopen, voetballen

Een meerderheid van de bevolking de nieuwe richtlijnwaarden niet, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij schat dat ongeveer 45 procent van de bevolking aan de nieuwe richtlijn voldoet. Kinderen tot 11 jaar scoren het hoogst en jongeren het laagst. Bij de groep 18-plus ligt het percentage op 44 procent.

Hoewel uit eerdere onderzoeken dus al wel een en ander bekend is, schrijft de Gezondheidsraad dat er nog meer inzicht nodig is in factoren die mensen belemmeren of juist helpen om genoeg te bewegen. De Gezondheidsraad pleit ervoor om het beweeggedrag te gaan monitoren, om zo meer inzicht te krijgen in de werkelijke hoeveelheid bewegen.

Het naleven van de richtlijnen is volgens de raad niet alleen verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ook van de overheid. De raad adviseert lokale overheden, bedrijven en scholen om meer samen te werken. Het rapport van de Gezondheidsraad is een advies. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet nog een standpunt innemen.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.