Actueel

04.08.2017

SER vraagt aandacht voor belang preventie

De Sociaal-Economische Raad heeft informateur Zalm met een brief gewezen op het grote belang van preventie.

Preventie voor gezondheid van medewerkers blijft erg belangrijk. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden. Oorzaken: de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.

De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de informateur over preventie voor gezondheid.

Namens een groot aantal personen en organisaties vragen zij om in het regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid. Deze brief is nodig, zodat de overheid en maatschappelijke partijen de komende tijd gezamenlijk een stevige volgende impuls aan preventie kunnen geven.

Langer gezond doorwerken met preventie
Met de brief aan Zalm wil de SER het toekomstige kabinet alvast wijzen op het belang van preventie voor gezondheid. De SER bracht vorig jaar al een advies uit over de problematiek rondom de toename van chronisch zieken op de werkvloer. Door consequent te werken aan preventie kunnen medewerkers langer gezond doorwerken en is verdere toename van psychische en fysieke arbeidsbelasting te voorkomen. Dat is een zaak van werkgever en medewerker, maar ook van de overheid.

Vergroten duurzame inzetbaarheid
Gericht beleid van werkgevers voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid is nodig. Het liefst moet dit onderdeel uitmaken van een breder beleid gericht op de preventie van uitval. Door aandacht te besteden aan de verschillen in belastbaarheid tussen beroepen is te voorkomen dat medewerkers door hun werk ziek(er) worden. De nieuwe Arbowet vormt daarvoor de basis. Die beoogt de betrokkenheid te vergroten van werkgevers en medewerkers bij arbodienstverlening en preventie. Ook de bedrijfsarts krijgt daarin nadrukkelijker een rol.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.