Actueel

11.07.2017

Van verlof- tot vakantiestress

De schoolvakantie is gestart of in aantocht, en de komende weken gaat Nederland massaal op vakantie.

Uit onderzoek van CNV Vakmensen onder bijna tweeduizend medewerkers, blijkt dat één op de zes te maken heeft met verlofstress.

Verlofstress
Voorafgaande aan de zomervakantie, zijn er irritaties, stress en discussie over vakantieroosters. De organisatie moet immers blijven draaien. Vaak begint ‘het circus’ van vakantieaanvragen en schuiven daarmee al in november of december, zegt CNV. En dan is er vaak ook nog een werkende partner, die hetzelfde circus bij een andere werkgever beleeft. “Het is telkens een puzzel om weer rond te krijgen”, zegt Piet Fortuin van de werknemersorganisatie.

Vrouwen ervaren daarbij meer stress dan mannen. Voor een derde van de bevraagde medewerkers geldt dat een verlofaanvraag wel eens is geweigerd. Als reden wordt vaak de bezettingsgraad op de werkvloer gegeven. Ook worden medewerkers (42%) wel eens verplicht vakantie te nemen, bijvoorbeeld als er tijdelijk weinig werk is. Ruim de helft van deze groep kan daar wel begrip voor opbrengen.

En HR?
Raet bevroeg ruim 500 HR-professionals naar de vakantieperiode. Ruim 40 procent van de professionals die het nodig vindt vervangende mankracht in te schakelen, moet dit nog regelen. Meer dan de helft heeft er echter geen vertrouwen in dit nog te kunnen realiseren. Er is geen budget, het werk is niet overdraagbaar (26%) of er zijn geen geschikte vervangers beschikbaar (17%).

Om toch gerust op vakantie te kunnen, werkt 42 procent zowel voor als na de vakantie extra hard. Volgens 54 procent heeft de vakantieperiode nadelige effecten: strategische plannen komen tot stilstand, innovatie wordt uitgesteld en er wordt op een lager tempo gewerkt.

Het inhuren van interim professionals kan een positief effect geven. Maar liefst 80 procent van de HR professionals vindt de frisse blik en nieuw ingebrachte kennis waardevol. Ook positief is dat het werk gewoon doorgaat (47%), dat de interimmer bepaalde zaken makkelijker voor elkaar krijgt (21%) en dat de HR professional zelf gerust met vakantie kan gaan (10%).

Vakantiestress
Bijna is het zover. Verlof is geregeld, taken zijn overgedragen, inpakken en wegwezen! Of toch niet? Ook de vakantievoorbereidingen brengen de nodige stress met zich mee, hoewel mannen en vrouwen dat anders ervaren. Uit onderzoek van kayak.nl en Panelwizard onder bijna 1.200 mensen, komen de volgende feitjes naar voren:

  • 52% van de vrouwen maken inpaklijstjes, onder de mannen doet 33% dit
  • Beiden starten het liefst 2 tot 3 dagen voor vertrek met inpakken
  • 25% van de mannen checkt bij de partner of reisgenoot wat er precies mee moet
  • 12% van de mannen laat de koffer nog wel eens ‘nakijken’
  • 11% van de mannen laat deze geheel door de partner inpakken
  • Van de vrouwen durft 1% het inpakken aan de partner over te laten
  • 85% van de mannen en 79% van de vrouwen informeert buren en familie 
  • 68% van de vrouwen zorgt dat de planten van iemand anders water krijgen 
  • 61% van de vrouwen zorgt dat het huis er bewoond uitziet tegen inbraken
  • 5% van de mannen en 12% van de vrouwen neemt een kalmerend middeltje tijdens de vlucht.
Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.