Actueel

10.07.2017

Cao-onderhandelingen 2017: een gemiste kans?

In 2017 lopen in totaal 441 cao’s af voor bijna 2,75 miljoen medewerkers.

Werkgeversvereniging AWVN stelt dat het cao-overleg van 2017 zich vooral kenmerkt door gemiste kansen. Aan de onderhandeltafel gaat het vooral over loon, terwijl de discussie meer zou moeten gaan over duurzame inzetbaarheid. Inmiddels is voor 1,4 miljoen medewerkers een nieuwe cao gesloten.

Loonstijging
AWVN vindt het begrijpelijk dat bij een aantrekkende economie de roep om loonsverhoging harder wordt en is voorstander van hogere lonen daar waar dat kan, maar waarschuwt ook voor roekeloosheid. Niet overal gaat het goed en de internationale economie dwingt tot alertheid en voorzichtigheid.

Leden wordt daarom geadviseerd lonen te laten stijgen indien mogelijk, maar zoveel mogelijk te laten ‘mee-ademen’ met resultaten. Hoe hoger de omzet, winst en/of tevredenheid, hoe hoger de lonen. De 34 in juni afgesloten cao’s hadden een gemiddelde loonafspraak van 1,76 procent. Gemiddeld over het eerste half jaar was dit 1,61 procent.

Cao Ziekenhuizen
Een van de grote cao’s is die van Ziekenhuizen met 199.137 medewerkers. In het principe-akkoord van 2017-2019 staat veel over duurzame inzetbaarheid. Zo wordt per 1 januari 2018 het generatiebeleid ingevoerd, waardoor oudere medewerkers minder kunnen gaan werken en ‘op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen’. Daarnaast is een persoonlijk levensfase beleid (PLB) opgenomen, met als doel tijdens het dienstverband rekening te houden met de vitaliteit en inzetbaarheid van het individu. Per medewerker worden afspraken gemaakt over de hiervoor beschikbare uren.

Cao Metalektro
Een andere cao met relatief veel aandacht voor inzetbaarheid is Metalektro 2015-2018. Voor de 143.367 medewerkers geldt onder meer (experimenten met) een persoonlijk opleidingsbudget, vouchers voor loopbaanontwikkeling, het recht op 2 opleidingsdagen per jaar en toegang tot adviseurs in duurzame inzetbaarheid.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.