Actueel

20.06.2017

Nieuwe Arbowet per 1 juli

Bedrijven moeten hun RI&E tijdig op een paar punten updaten. 

De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbowet volledig in werking per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling.

In de Staatscourant is ook het besluit gepubliceerd dat betrekking heeft op de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts (Stb.nr. 255). In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe Arbowet.

De herziening van de Arbowet maakt aanpassing van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Daarbij gaat het om de eisen voor het basiscontract en de taken van de preventiemedewerker. De nieuwe Arbowet biedt de preventiemedewerker nieuwe kansen. Die kan meer gedaan krijgen door op een slimme manier de krachten te bundelen met de ondernemingsraad.

Belangrijkste wijzigingen in de Arbowet

 • Medewerkers hebben directe toegang tot de bedrijfsarts via ‘open spreekuur’ of arbeidsomstandighedenspreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening liggen vast in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Daarin staat in elk geval:
  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang is geregeld tot bedrijfsarts, preventiemedewerker en ondernemingsraad;
  • hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  • hoe klachtenprocedures werken;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten;
 • De Inspectie SZW krijgt ruimere mogelijkheden voor sancties aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract beboeten.
 • De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Ondernemingsraad en werkgevers moeten zich goed laten informeren over hun rechten en plichten bij de overeenkomsten met arbodienstverleners.
Contact informatie
Actueel | :
19.08.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 17% van de klanttevredenheid in de bouwnijverheid samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
16.08.2018

Stijging aantal gemeenten dat werkt aan vitaliteit

Bijna driekwart van de gemeenten zet in op vitaliteit.

16.08.2018

Vitaal aan het werk na de zomervakantie

Pas deze tips toe om vitaal weer aan de slag te gaan.