Actueel

22.06.2017

Einde aan bulldozer-effect?

Duurzame inzet lijkt vooral nog een ‘moetje’, maar wordt niet langer vooruitgeschoven.

Wat is uw belangrijkste vraagstuk dit jaar? Inderdaad, duurzame inzetbaarheid. Op de voet gevolgd door betere arbeidsmarktcommunicatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘HR Trends 2017-2018’ van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij. Toch lijkt duurzame inzet vooral nog een ‘moetje’. 

Ook voor het volgende jaar zien werkgevers duurzame inzet en de profilering als aantrekkelijke werkgever als belangrijke HR beleidsthema’s. Wat ook opvalt aan het onderzoek is dat beide thema’s jarenlang hebben gegolden als ‘wel belangrijk, maar niet nu’. HR plaatste betere communicatie met de arbeidsmarkt en vooral duurzame inzetbaarheid meestal op de agenda van het komend jaar. Daar lijkt dit jaar een einde aan te zijn gekomen.

Beleid en maatregelen
94 procent van de HR-professionals zien de voordelen en het belang van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarbij 65 procent nu al knelpunten ervaart of in de nabije toekomst knelpunten voorziet. 5 procent geeft aan dat het thema integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering en dat ze hier proactief op inzetten. Bij één op de vijf organisaties is er niet of nauwelijks aandacht voor, en de meeste organisaties reageren ad hoc als er zich knelpunten voordoen met de inzetbaarheid, vooral bij re-integratie van zieke en oudere medewerkers.

De meeste organisaties die wel actief bezig zijn met duurzame inzet gebruiken meestal opleidingen of omscholing (76%) als tool. Per sector variëren de percentages van 68 (handel, transport en dienstverlening) tot 85 (overheid). Ook aanpassingen van het takenpakket (55 tot 57%) en de werkduur (62 tot 73%) zijn populaire maatregelen om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Aanpassing van de werkduur is, samen met de extra verlofdagen voor ouderen, vooral populair bij de collectieve sector en de overheid. In de handel, transport en dienstverlening is aanpassing van de functie, werkplek en werktijden het minst populair.

Bewustwording
Bij alle organisaties is bewustwording van het belang van duurzame inzet onder de medewerkers prioriteit nummer één. 60 procent van de deelnemende organisaties richt zich als eerste hierop. Hierna komt het versterken van het belang van duurzame inzetbaarheid bij het management, en het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s van inzetbaarheid in de organisatie (beide 45%).

Medewerkers breder inzetbaar maken volgt hierna. Ruim een op elke drie organisaties houdt zich hiermee bezig, net zoals met vergroten van eigenaarschap, weerbaarheid en wendbaarheid onder medewerkers en leidinggevenden.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.