Actueel

27.06.2017

KNMG trekt steun PMO-richtlijn in

Al met al sloten de kwaliteitscriteria vanuit de artsenfederatie niet aan op de wensen van de consument.

In mei 2013 werd een multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek vastgesteld door artsenfederatie KNMG. Het doel was burgers evenwichtige informatie te geven over het nut, noodzaak en risico’s van PMO’s. Nu, na de evaluatie, heeft de artsenfederatie zich teruggetrokken. Het door hen opgestelde kwaliteitskader was grotendeels klachtgestuurd, en een preventief medisch onderzoek is dat niet. In de praktijk bleek de ‘richtlijn’ dan ook niet toepasbaar omdat het uitgangspunt van artsen is: ‘als er geen medische aanleiding is voor onderzoek dan doe je geen onderzoek’.

Het uitgangspunt van de consument is vaak dat deze een geruststelling wil horen, letterlijk een check van zijn gezondheid (healthcheck) en horen dat hij of zij ‘gezond’ is. Dit kan particulier worden afgenomen in de vorm van bijvoorbeeld een ‘total body scan’. Ook laat de consument testen uitvoeren terwijl hij wél klachten heeft of risico denk te hebben op een ziekte. Denk bijvoorbeeld aan borst- of darmonderzoek. Al met al sloten de kwaliteitscriteria vanuit de artsenfederatie niet aan op de wensen van de consument. KNMG gaat dan ook niet verder met de richtlijn of het kwaliteitskader.

Wetenschappelijke vereniging KAMG is van mening dat goed en nuttig preventief medisch onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Onjuist geïndiceerd preventief medisch onderzoek schaadt echter, zowel het individu (onrust, schijnzekerheid) als de samenleving door onnodige kosten van aanvullend onderzoek en zorg. De KAMG pleit ervoor om met onderzoekers en veldpartijen te zoeken naar een praktische toepassing van de KNMG PMO-richtlijn. Een toepassing waarin de kennis en expertise van artsen, de zin en onzin van resultaten/uitkomsten, de voor- en nazorg en de implicaties voor volksgezondheid een centrale rol speelt.

Een bedrijfsarts gaf tijdens de consultatieperiode aan het vreemd te vinden dat ‘zorgonderhoud’ voor huisdieren en auto’s normaal is, maar voor mensen niet. Dit terwijl de Arbowet stuurt op de regelmatige inzet van een PMO binnen organisaties. Holland Fit voert dagelijks preventief medisch onderzoek uit voor de medewerkers van klantorganisaties. Wij vinden het verbazingwekkend om te zien dat in aanleg ‘iedereen’ aan tafel mag bij de opdrachtgever en zien graag verdere kwaliteitsborging ontstaan.

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.