Actueel

01.06.2017

Dynamiek op de arbeidsmarkt?

Medewerkers ervaren minder autonomie en minder uitdaging in werk.

Ook is naar eigen zeggen minder vaak promotie gemaakt. Met de toename van het aantal flexcontracten nam ook de werkzekerheid af. Dit melden CBS en TNO in de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’.

In het rapport wordt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt langs drie dimensies in kaart gebracht: ongelijkheden in werkzekerheid, loon en inkomen en in de kwaliteit van arbeidsomstandigheden. De afgelopen tien jaar is de werkzekerheid in Nederland afgenomen. Met name laagopgeleiden en jongeren hebben minder vaak een vast dienstverband en worden vaker werkloos na baanverlies.

Hoewel ouderen minder vaak werkloos worden dan jongeren, hebben ze eenmaal werkloos een kleinere kans om weer aan werk te komen. Als zij aan het werk gaan, is dat meestal in een flexibele baan of als zelfstandige.

De werkgelegenheid in hoogbetaalde beroepen is aanzienlijk toegenomen. Ook in de laagst betaalde beroepen groeide de werkgelegenheid. De achterblijvende groei in het middensegment, raakt vooral de laag- en middelbaaropgeleiden. Onder de lageropgeleiden is dan ook een verschuiving te zien van beroepen in het middensegment naar de laagst betaalde beroepen.

Voorbeelden van beroepen waar minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden gerapporteerd worden, zijn koks en kelners, post- en winkelpersoneel, schoonmakers, huishoudelijke medewerkers en bejaarden- en kinderverzorgers. Het werk wordt ervaren als fysiek zwaar, weinig uitdagen, weinig autonoom en flexibel. Vaak wordt in deeltijd gewerkt en de ervaren baanonzekerheid is groot.

‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op ongelijkheid’ is een gezamenlijke publicatie van het CBS en TNO. Het boek bevat daarnaast ook bijdragen van auteurs van AIAS, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam en ROA (Universiteit Maastricht).

Contact informatie
Actueel | :
22.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productkwaliteit bij financiële instellingen samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.