Actueel

13.01.2017

Branchecijfers: verzuim door arbeidsongeval

96.0000 Nederlandse medewerkers verzuimden minstens één dag door een ongeval op het werk.

Veel voorkomende letsels zijn ontwrichting, verstuiking, verrekking en (oppervlakkige) verwonding.

Branchecijfers
In de bouw (2,8%) lag het percentage twee keer zo hoog als het gemiddelde van alle bedrijfstakken samen (1,4%). Medewerkers in de industrie, horeca en vervoer en opslag verzuimen ook meer door een ongeval op het werk (ruim 2%). In de horeca vinden bovendien vaak kleinere ongevallen plaats, die niet leiden tot verzuim.

Kolom A bevat het percentage medewerkers met een ongeval op het werk. In kolom B het percentage verzuim door een ongeval op het werk.

Branche AB
Alle economische activiteiten 3,01,4
Bouwnijverheid  4,42,8
Industrie 4,02,3
Horeca 5,92,2
Vervoer en opslag 4,22,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 3,21,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 3,51,4
Landbouw, bosbouw en visserij 3,01,4
Handel 3,11,4
Cultuur, sport en recreatie  3,8 1,4
Energievoorziening 1,11,1
Gezondheids- en welzijnszorg  3,5 1,1 
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2,30,9
Overige dienstverlening 1,70,8
Verhuur en handel van onroerend goed 1,20,7
Onderwijs 1,70,7
Specialistische zakelijke diensten 1,20,5
Informatie en communicatie 0,70,4
Financiële dienstverlening 0,70,3
Delfstoffenwinning 0,50,3

(bron: CBS Statline)

Veiligheidsmaatregelen
Medewerkers in de industrie noemen struikelen, uitglijden, zich snijden of steken als de belangrijkste gevaren in het werk. Zij vinden het vaakst van alle medewerkers dat maatregelen genomen moeten worden rondom veiligheid en preventie van arbeidsongevallen. 10,3 procent geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en 1,5 procent vindt de stappen die al wel gezet zijn, niet voldoende.

Ook medewerkers in de bouw vinden met 11,2 procent relatief vaak dat actie ondernomen moet worden. Beide bedrijfstakken scoren hiermee ruim boven het gemiddelde van 7 procent van alle medewerkers.

Minder verzuim dan in de EU
Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim, komen in Nederland iets minder voor dan gemiddeld in de Europese Unie. Dit geeft CBS aan op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van december.

Contact informatie
Actueel | :
20.01.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 13% van de productkwaliteit in de bouwnijverheid samenhangt met de betrokkenheid van de medewerkers?
17.01.2018

Weblog: ik kan de Elfstedentocht winnen!

Wat doe je in de winter als je verknocht bent aan fietsen? Dan zit je op weeronline.nl jezelf op te vreten.

17.01.2018

Arbeidsvoorwaardennota: balans en innovatie

Cao's moderniseren om de waarde van
het instrument voor de toekomst te kunnen behouden?