Actueel

26.04.2018

Let op teken! Welke maatregelen tref je als werkgever?

Tips & tricks om de kans op besmetting onder werknemers te voorkomen.

Elk jaar raken rond de 25.000 mensen in Nederland besmet met de ziekte van Lyme. Ondanks dat de gevaren redelijk bekend zijn, neemt het aantal besmettingen jaarlijks toe, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Vooral wie in de natuur werkt loopt een verhoogd risico op besmetting en moet dan ook extra waakzaam zijn, net als zijn of haar werkgever. Daarom vraagt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra aandacht voor het leren herkennen en behandelen van tekenbeten.

Er zijn een aantal maatregelen die werkgevers kunnen treffen om de kans op besmetting onder werknemers te voorkomen:

- Zorg voor beschermende, geïmpregneerde kleding kleding en insectenwerende kleding;

- Voer een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden;

- Maak een gedegen plan van aanpak en checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten;

- Zorg voor goede voorlichting: laat medewerkers weten dat teken de ziekte kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben;

- Laat werknemers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden. Laat medewerkers zich bij klachten bij een huisarts melden.

Meer informatie over tekenbeten is te vinden op www.rivm.nl/tekenbeet.

Contact informatie
Actueel | :
27.05.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productiviteit in de zorg samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
24.05.2018

Holland Fit is AVG-proof

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

14.05.2018

Nieuwe ESF-ronde voor de deur

Pak deze kans voor jouw bedrijf of instelling!