Actueel

02.01.2018

Staatssecretaris Van Ark zet in op preventie

Arbeidstijdenwet en regels rondom nachtwerk veranderen niet.

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Maar staatssecretaris Van Ark (SZW) past de regels niet aan. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dat komt omdat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor een maximaal toelaatbare duur van nachtwerk in een mensenleven of loopbaan. Het effect van nachtwerk neemt toe met het aantal dat iemand nachtdiensten draait.

Het maximum aantal nachtdiensten per jaar is vastgesteld en er gelden eisen rondom rusttijden na nachtdiensten. Van Ark stelt dat het onuitvoerbaar is om werkgevers verantwoordelijk te stellen voor werkcondities die gaan over de hele loopbaan van een medewerker. “Dit alles maakt het wat mij betreft dan ook onwenselijk om nadere, uniforme regels te stellen aan (de condities van) nachtwerk en om vanuit de overheid nachtwerk voor iedereen te beperken.”

Van Ark roept werkgevers en medewerkers op om preventief aan de slag te gaan en gezondheidsrisico’s te beperken. Gezondheidsrisico’s moeten bespreekbaar gemaakt worden. Van Ark geeft aan te zorgen voor informatievoorziening die aansluit op de behoeften, wat vastgesteld wordt na een onderzoek in focusgroepen van nachtwerkers. Van Ark wil medewerkers waar mogelijk in staat stellen keuzes te maken rondom het al dan niet werken in de nacht en oog te hebben voor preventieve maatregelen.

Werkgevers worden geacht de risico’s van nachtwerk op te nemen in de RI&E, nachtwerk zoveel mogelijk te beperken en organisatorische maatregelen te nemen. Het voorkomen van negatieve gevolgen van nachtwerk staat centraal. Denk bijvoorbeeld aan specifieke roosters, een regelmatig gezondheidsonderzoek en voorlichting over vermoeidheid en slaap.

Contact informatie
Actueel | :
27.05.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productiviteit in de zorg samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
24.05.2018

Holland Fit is AVG-proof

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

14.05.2018

Nieuwe ESF-ronde voor de deur

Pak deze kans voor jouw bedrijf of instelling!